Just Fine Thursday !

Hôm nay cố tình mặc áo hoa để xem đời có tươi lên chút nào không. Kết quả không được như mình mong đợi nhưng khá hài lòng với sự lựa chọn cho ngày hôm nay !

Dù bận cách nào vẫn phải cố gắng dành thời gian cho Jonanista, chuẩn bị thời gian cho bài Trends for Women – Spring 2013, hy vọng cuối tuần này có thể ra mắt với mọi người.

Nice Thursday Night, all ! 😀

2012-12-06_180035

photo (3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s